Uitnodiging Open Dag op 12 maart 2019

"Op De Linde groeien we samen!"

 

Op De Linde is de groei naar volwassenheid en brede ontwikkeling de rode draad binnen ons onderwijs. In de huidige maatschappij wordt succes immers niet alleen bepaald door pure kennis; iemands houding en sociale betrokkenheid tellen even zwaar. We besteden dan ook niet alleen veel aandacht aan de vaardigheden van de leerlingen op verstandelijk en emotioneel gebied, maar gaan ook actief aan de slag met hun creatieve, culturele en lichamelijke ontwikkeling. Omdat ieder kind uniek is en anders leert, kiezen wij op De Linde voor Passend Onderwijs. Dit is onderwijs dat uitgaat van de behoeften van het kind. Door deze onderwijsaanpak te combineren met een vertrouwde, prettige en stimulerende schoolomgeving brengen wij ieder kind tot optimale bloei.

 

Uitnodiging Open Dag op 12 maart 

 

Wij nodigen u van harte uit om tijdens onze Open Dag op 12 maart a.s. een bezoek te brengen aan onze school. Deze dag staan de deuren van 13.00 uur tot 15.00 uur open voor nieuwe kinderen, ouders en andere geïnteresseerden. Onze leerkrachten en medewerkers vertellen u met alle plezier over hun werk, de school, de samenwerking met de ouders en het onderwijs aan de kinderen. Een mooie kans om de kinderen en leerkrachten aan het werk te zien en om meer over onze school te weten te komen. Ook onze 20 collega scholen van KPO Roosendaal doen mee met deze open dag. Meer informatie over al onze scholen vindt u op www.kporoosendaal.nl

 

Wij zien er naar uit u te mogen ontvangen op onze Open Dag.