Continu werken aan verbetering

Wij willen datgene uit uw kind halen wat erin zit! Wij leggen de basis voor hun toekomst. Deze basis moet stevig zijn, zodat onze leerlingen verder kunnen in hun vervolgopleiding en hun uiteindelijke carrière. Om dit te bereiken, dragen wij zorg voor de kwaliteit van ons onderwijs. Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, zetten we structureel diverse middelen in.

 

Tevredenheidsonderzoeken

We houden regelmatig tevredenheidspeilingen onder leerlingen en ouders. Uit deze onderzoeken komen aandachtspunten naar voren, welke wij aangrijpen om verbeteringen aan te brengen in ons onderwijs. Het laatste tevredenheidsonderzoek is gehouden in 2018.

 

Leerresultaten

De leerresultaten van individuele leerlingen en van jaargroepen worden bepaald aan de hand van de landelijke Cito toetsen. Doordat leerkrachten inzicht hebben in de vorderingen van hun leerlingen kunnen zij hun onderwijs hier goed op afstemmen. Per vakgebied hebben wij onszelf doelen gesteld. Belangrijk daarbij is dat wij de doelen voor elk kind reëel en uitdagend willen houden en onze kinderen laten presteren naar vermogen.

 

Eindopbrengsten

Gemiddelde scores van de CITO eindtoets basisonderwijs:

  De Linde Landelijk Gemiddelde
2014-2015 536,9 534,8
2015-2016 533,6 534,5
2016-2017 535,9 535,1
2017-2018 541,0 534.9
2018-2019 537,1 537,1

 

In het schooljaar 2019-2020 is, in verband met Corona, de CITO eindtoets niet afgenomen. 

 

Uitstroom

Jaarlijks leggen we vast naar welke schooltypes onze schoolverlaters gaan:

Schooltype Percentage 2018-2019 Percentage 2019-2020  Percentage 2019-2020
VWO 17% 5% 18,75%
HAVO/VWO 39% 42%

12,5%

MAVO/HAVO  11% 16%

31,25%

VMBO:TH 22% 21% 12,5%
VMBO:Basis/Kader 11% 16%

25%

 

Vastlegging

Door afspraken op schrift vast te leggen en te rapporteren aan belanghebbenden (Inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders) zorgen we ervoor dat we de gewenste kwaliteit niet alleen bereiken, maar ook vasthouden. Dit leidt onder andere tot een positieve beoordeling door de onderwijsinspectie.