Groeien doen we samen!

Op KPO basisschool De Linde stemmen we het onderwijs af op het kind van de toekomst in een gezonde, veilige omgeving, waarin het welbevinden van de leerlingen centraal staat. We bieden activiteiten aan, die bijdragen aan opvoeding, maatschappelijke waarden en normen en we maken leerlingen bewust van omgeving, natuur en cultuur. Met als doel dat de leerlingen zich ontwikkelen tot zelfbewuste en positieve burgers.


•      We zorgen ervoor dat de leerlingen met een goede bagage de wereld ingaan.
•      We spelen in op de ontwikkelingen van de tijd waarin we nu leven.
•      We doen dit vanuit de solide basis van de primaire vakgebieden, ICT, Cultuur, Wetenschap en Techniek.
•      We zien de leerlingen als mede eigenaar in het leerproces.
•      We zien ouders als partners.
•      We vinden het belangrijk dat de leerlingen zich ontwikkelen tot mensen die creatief zijn in denken en doen.

 

Naast het aanbod van de basisvakken zijn we specifiek gericht op het aanbod van ICT,  cultuur, wetenschap en techniek. We willen de betrokkenheid en motivatie van de leerlingen in het leerproces verhogen uitgaande van 21th Century Skills, door thematisch onderwijs en door de leerling mede eigenaar te laten zijn van het leerproces.
Onze school kent vier kernwaarden:

    
Uitdagend:  Onze prikkelende, stimulerende schoolomgeving zal ervoor zorgen dat uw zoon of dochter zich optimaal ontwikkelt. Naast de kernvakken taal, spelling en rekenen, richten we ons ook op de sociale en creatieve vaardigheden.

        
Toekomstgericht:  We willen in onze leeromgeving duidelijke resultaten behalen en zijn niet bang ambitieuze doelen te stellen. Wij zorgen ervoor dat iedere individuele leerling opbrengstgericht leert dankzij passend onderwijs.

        

Ontwikkelingsgericht:  Op De Linde bieden wij activiteiten aan die bijdragen aan de opvoeding en de maatschappelijke waarden en normen van onze leerlingen. Zo ontwikkelen zij zich tot zelfbewuste, positieve burgers die een bijdrage leveren aan een duurzame maatschappij.

        

Sociaal: Wij zijn een Kanjerschool en dus staat de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen centraal. Hier staat niemand alleen en hoort iedereen erbij. De sfeer op onze school is goed; leerlingen kunnen zichzelf zijn en gaan met plezier naar school.