De historie van De Linde

Onze school is in 1926 gesticht door de zusters Franciscanessen van Mariadal. De school, oorspronkelijk een meisjesschool, was toen een onderdeel van het kloostergebouw van de zusters en heette de St. Antoniusschool. In 1972 werd de St. Antoniusschool een gemengde school aan de Dorpsstraat. 

 

In het schooljaar 1984/1985 vond een grondige verbouwing plaats en kwamen ook de kleuters erbij. Op 1 augustus 1985 werden kleuterschool De Linde en lagere school St. Antonius een basisschool. Deze kreeg de naam De Linde. Tot aan 1978 stond de school onder het bestuur van de zusters Franciscanessen. Vanaf 1978 werd het schoolbestuur gevormd door de Stichting Katholiek Onderwijs Roosendaal. Na een fusie met de katholieke scholen uit de vroegere gemeente Wouw ging deze Stichting verder onder de naam Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal (KPO).