Rust, regelmaat, respect

Wij willen graag dat onze leerlingen zich ook sociaal-emotioneel optimaal ontwikkelen. Op De Linde doen we dat via de Kanjermethode. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. 

 

Betere concentratie, betere leerresultaten
De Kanjertraining werkt aan de hand van vier typetjes, die door middel van een pet zichtbaar worden gemaakt. Bij elk typetje hoort een bepaald soort gedrag. Hierdoor krijgen kinderen snel inzicht in hun eigen en andermans gedrag.  Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Binnen en buiten de schoolomgeving ontstaat rust, regelmaat en respect. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen.