Een blik in onze organisatie

Wij werken met zogenoemde jaargroepen. Dat wil zeggen dat kinderen van gelijke leeftijd in één klas zitten. Maar vanwege het leerlingenaantal en het daaraan toegekende aantal leerkrachten hebben we combinatiegroepen. Dit zijn groepen waar twee verschillende jaargroepen bij elkaar in één klaslokaal zitten. Elk jaar wordt bekeken welke groepen er samengevoegd moeten worden tot zo’n combinatiegroep. Daarbij spelen naast het aantal kinderen en de leeftijd ook onderwijskundige argumenten een rol.

 

Indeling schooljaar 2017-2018

Groep  Leerkracht
Groep 1-2  juf Gré van Wesel
Groep 3-4  juf Nency Bink
Groep 5-6  meneer Leon Veeke 
Groep 6-7  juf Priscilla Rommers - Hoppenbrouwers en juf Karlijn Dingemans
Groep 7-8  juf Nienke de Ruiter - Sayhan