Zorg op maat

Op De Linde vinden we het belangrijk dat kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien; ze moeten met plezier naar school gaan, zodat ze zoveel mogelijk leren. Wij gaan er vanuit dat kinderen onderling verschillen in aanleg, interesse en werktempo. Ons onderwijs is, daar waar mogelijk is, gericht op elk individueel kind. Er wordt dan ook rekening gehouden met de talenten en de onderwijsbehoeften van elk kind.

  

Onze vijf zorgniveaus

Het kan altijd gebeuren dat een kind extra zorg nodig heeft; omdat het onder het gemiddelde scoort of juist ruim boven het gemiddelde. De leerkracht volgt alle leerlingen actief in hun ontwikkeling. Zo kunnen wij in een vroeg stadium problemen onderkennen en actie ondernemen. Op onze school bieden wij vijf zorgniveaus:

 

1

De leerkracht signaleert en biedt extra zorg in de groep.

2

De leerkracht vraagt hulp / advies aan collega's en gaat in overleg met de ouders.

3

De leerkracht gaat in overleg met de intern begeleider (eventueel inbreng zorgteam, observaties uitvoeren).

4

a. Inzet gespecialiseerde leerkrachten vanuit de school.

b. Inzet externe deskundigen (inbreng consultatie, aanmelden schoolmaatschappelijk werk, aanmelden Zorg Advies Team)

5

Soms zijn we niet in staat om een leerling verder te helpen. In dit geval wordt de leerling, in overleg met de ouders, aangemeld en mogelijk geplaatst op een speciale school voor basisonderwijs.

 

SchoolOndersteuningsProfiel