Groeien doen we samen!

Wat fijn dat u, tijdens uw oriëntatie op een goede basisschool voor uw kind(eren), ook onze website bezoekt!

 

Op De Linde is de groei naar volwassenheid en brede ontwikkeling de rode draad binnen ons onderwijs. In de huidige maatschappij wordt succes immers niet alleen bepaald door pure kennis; iemands houding en sociale betrokkenheid tellen even zwaar. We besteden dan ook niet alleen veel aandacht aan de vaardigheden van onze leerlingen op verstandelijk en emotioneel gebied, maar gaan ook actief aan de slag met hun creatieve, culturele en lichamelijke ontwikkeling. Omdat ieder kind uniek is en anders leert, kiezen wij voor passend onderwijs. Dit is onderwijs dat uitgaat van de behoeften van het kind. Door deze onderwijsaanpak te combineren met een vertrouwde, prettige en stimulerende schoolomgeving brengen wij ieder kind tot optimale bloei.

 

Interesse in een vrijblijvende kennismaking? Maakt u dan een afspraak met onze directeur. Het team van KPO basisschool De Linde heet u en uw kind graag van harte welkom!