Een vertrouwde plek

Buitenschoolse opvang

 

Op De Linde wordt de Buiten Schoolse Opvang aangeboden door:

BSO de Bergsebaan Manon Boshouwerts; email manon.boshouwers@outlook.com, tel. 06-18 18 99 99

SportBSO in de Roos; email info@sportbsoinderoos.nl, tel. 06-54 68 09 43.