Klassenouders en hulpouders

De klassenouders, die elk jaar opnieuw aan het begin van het schooljaar gevraagd wordt, neemt bepaalde karweitjes uit handen van de leerkracht. Daarbij moet gedacht worden aan het regelen van hulp waarvoor ouders zich kunnen opgeven, zoals het vervoer naar- of het begeleiden bij activiteiten. Veel activiteiten kunnen alleen doorgang vinden bij voldoende hulpouders, vandaar dat uw inzet zeer gewaardeerd wordt. Voor het assisteren bij activiteiten op shool worden ouders uitgenodigd door de klassenouder of door de betreffende werkgroep om zich aan te melden. Hierbij kunt u denken aan de volgende activiteiten:

 

  • handvaardigheid
  • computeronderwijs, verkeersexamen
  • sportdag, schoolreis
  • diverse vieringen
  • begeleiding excursies 
  • klein onderhoud aan de school, enz.

 

Kortom, er zijn tal van mogelijkheden om bij het onderwijs en de activiteiten van de kinderen betrokken te zijn, indien de ouders dat wensen, zoals bijvoorbeeld veiligheid, luizenprotocol en pestgedrag. De klassenouders dienen als klankbordgroep van de ouders.