Meepraten, meedenken, meebeslissen

Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden, zoals dat in de wet is voorgeschreven. Deze raad, kortweg de MR genoemd, bestaat voor de helft uit personeelsleden (PMR) en voor de helft uit ouders (OMR). De MR geeft instemming of advies op het gebied van schoolse aangelegenheden. Hoe een en ander werkt is in de Wet Medezeggenschap Onderwijs vastgelegd. In deze wet worden de algemene en bijzondere bevoegdheden omschreven.

 

Leden Medezeggenschapsraad

De huidige leden van de MR zijn:

Voorzitter Mevr. A. Clarijs (ouder)
Secretaris Mevr. P. Rommers (personeel)
Leden Mevr. N. Bink (personeel)
  Dhr. W. Dam (ouder)
   
Afgevaardigde GMR

Dhr. J. Hoppenbrouwers (ouder)

 

Contact?

 

Als u als ouder een keer wil meedenken of meepraten, bent u altijd welkom op de vrije stoel. Aanmelden kan via Anke Clarijs of door een mail te sturen naar: mr.delinde@delindekpo.nl Bij vragen, opmerkingen, voorstellen of interesse in de notulen van de MR kunt u tevens een mail sturen naar bovengenoemde mailadres. 

 

Vanuit de school wordt er één lid afgevaardigd voor de GMR van KPO.

 

Voor meer informatie verwijzen we u naar de bovenschoolse schoolgids van KPO Roosendaal.