Een belangrijke rol

De tijd die uw kind op school doorbrengt, moet zo leerzaam en plezierig mogelijk verlopen. Om hierbij te helpen, hebben wij een oudervereniging (OV). Deze OV ondersteunt ons team daar waar de inbreng van ouders gewenst is.

 

Een duidelijk doel

Alle ouders, die kinderen op onze school hebben, zijn automatisch lid van de R.K. Oudervereniging De Linde. Omdat er sprake is van een vereniging zijn er statuten met richtlijnen. Hierin staat onder andere de doelstelling van de OV omschreven: ‘Het doel van de oudervereniging is een werkend en ondersteunend geheel te vormen tussen de ouders van de kinderen op school enerzijds en het schoolteam en het bestuur anderzijds.’ Dit komt onder andere tot uitdrukking door het meehelpen aan de organisatie en de uitvoering van activiteiten en evenementen, welke op school of in schoolverband voor de kinderen georganiseerd worden. Voorbeelden hiervan zijn het sinterklaasfeest, de carnavalsviering, sportdag, schoolreisjes en excursies (de OV heeft een collectieve verzekering afgesloten, waardoor alle kinderen onder schooltijd en tijdens reisjes en excursies verzekerd zijn). Naast deze organisatorische en uitvoerende taken is er sprake van regelmatig contact en overleg met het team om de situatie school - kind zo optimaal mogelijk te doen zijn.

 

De vrijwillige ouderbijdrage

De samenstelling en de verkiezing van het bestuur geschiedt conform de door de statuten voorgeschreven procedure. Het bestuur legt rekening en verantwoording af aan haar leden in de vergadering, welke jaarlijks in september/oktober wordt gehouden. Zoals zoveel verenigingen heeft ook de OV te maken met financiën. Teneinde aan de uitgaven te kunnen voldoen, wordt van ieder lid een contributiebijdrage gevraagd. Volgens de wet is de school verplicht de ouderbijdrage te innen middels een Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage. De hoogte van de bijdrage wordt elk jaar vastgesteld tijdens de jaarvergadering. De wet gaat er vanuit dat de school verantwoordelijk is voor alle activiteiten die opgenomen zijn in het activiteitenplan. Indien daar een bijdrage voor wordt gevraagd dan moet de school dat afspreken met de ouders via de Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage.

 

Meet & Greet

03 september 2018 is voor de eerste keer een Meet & Greet georganiseerd op onze school. Ouders en leerlingen waren in de avond welkom op de school. Kinderen maakten de ouders wegwijs in hun leslokaal en er was ruimte voor het stellen van vragen aan de leerkracht. Verder waren verscheidene verenigingen, organisaties en werkgroepen aanwezig om een inzicht te geven in hun werkzaamheden en aanbod van diensten en soms ook voor het werven van de zeer noodzakelijke “helpende handjes.”

Ook de oudervereniging was vertegenwoordigd. Voor de ouders was inzage in het financieel jaarverslag mogelijk. Verder konden ze terecht bij het bestuur van de oudervereniging met vragen en opmerkingen en was er de mogelijkheid een bericht achter te laten in de ideeënbus.

De opkomst was groot en na afloop hebben we vele positieve reacties ontvangen. Volgend jaar gaat de Meet & Greet zeker een vervolg krijgen, wellicht in een verrassend ander jasje!

 

Ideeënbus Esmee Raats

Tijdens de Meet & Greet heeft de oudervereniging de, door Esmee Raats gemaakte, ideeënbus mogen lenen. Middels een bericht in deze bus konden nieuwe ideeën, suggesties, tips en wensen aan de oudervereniging kenbaar worden gemaakt. We hebben een aantal ideeën mogen ontvangen en gaan hiermee aan de slag. Later in het schooljaar zal er een reactie volgen op de ingebrachte suggesties.

De ideeënbus staat in het halletje bij groep 3-4. Wensen, ideeën, tips zijn nog altijd welkom!! Denk bv. aan suggesties voor het jaarlijkse schoolreisje of voor de vieringen van Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en Carnaval.

 

 

Een vraag of opmerking?

U kunt altijd terecht bij de OV met vragen of opmerkingen. De OV is te bereiken via oudervereniging@delindekpo.nl.