“Wij hebben oog voor elkaar”

Wij zijn een Kanjerschool. Hier staat niemand alleen. Iedereen helpt elkaar en gaat respectvol met elkaar om. De sfeer bij ons is goed; leerlingen kunnen zichzelf zijn en gaan met plezier naar school. Wij vinden het belangrijk ook een maatschappelijke rol te vervullen en hechten waarde aan de actieve rol die ouders binnen onze school hebben.