Missie en visie

Op KPO basisschool De Linde streven we ernaar dat elk kind zich maximaal ontwikkelt, op een manier die passend en haalbaar is. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig en gehoord voelen en dat zij uitgedaagd worden. We maken gebruik van de juiste, eigentijdse en landelijk verspreide methodieken en projecten en fungeren in combinatieklassen. Op De Linde stemmen wij het onderwijs af op het kind van de toekomst, waarbij veel waarde wordt gehecht aan de betrokkenheid van de ouders en verzorgers bij onze school.

Wij bieden een gezonde, veilige omgeving waarin het welbevinden centraal staat. Dit heeft als doel dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot zelfbewuste en positieve burgers. Wij stimuleren onze leerlingen om zich breed te ontwikkelen, zodat zij creatief zijn in denken en doen. Naast het aanbod van de basisvakken zijn we, door middel van thematisch onderwijs, gericht op het aanbod van geïntegreerd zaakvakonderwijs, ICT, cultuur en creativiteit. We verhogen de betrokkenheid en motivatie van onze leerlingen door ze mede-eigenaar te laten zijn van het leerproces en met de inzet van coöperatieve werkvormen en groepsdoorbrekend werken.

U ziet dat ook terug in onze vier pijlers:

Samen

Samenwerking in de klas staat centraal door middel van het coöperatief leren. Hiermee stimuleren wij de betrokkenheid van onze leerlingen, waarbij zelfstandigheid, positieve wederzijdse afhankelijkheid en verantwoordelijkheid verwacht wordt. Voor de sociaal emotionele ontwikkeling werken wij met de methode Kanjer, daarmee creëren we rust, regelmaat en respect. Als Kanjerschool willen wij het juiste voorbeeld geven, zowel in de school als in de samenwerking met de omgeving.

Persoonlijk

Voor elk kind stellen wij ambitieuze doelen, die passend en haalbaar zijn. Door middel van kindgesprekken en drieluikgesprekken betrekken wij elk kind bij hun eigen ontwikkeling, waarbij wederzijds vertrouwen een belangrijke rol speelt. Samen met u brengen wij de verschillende onderwijsbehoeften in beeld, zodat het kind centraal blijft staan.

Groei

Wij creëren een inspirerende en uitdagende leeromgeving in onze combinatieklassen door o.a. gebruik te maken van thematisch onderwijs, waarbij een onderzoekende, ICT-vaardige en oplossingsgerichte leerhouding gevraagd wordt. Wij stimuleren onze leerlingen om zich breed te ontwikkelen. Naast aandacht voor de basisvakken, werken wij actief aan de creatieve-, culturele en lichamelijke ontwikkeling.

Toegankelijk

Samen met u zorgen wij voor een gemoedelijke en veilige omgeving, waarin iedereen zich welkom en gehoord voelt. Waarbij wij de verbinding leggen met het dorp en met externe partijen, zodat wij goed kunnen inspelen op de ontwikkelingsbehoeften. Samen met de omgeving bezorgen wij de kinderen een fijne en leerzame tijd op basisschool De Linde.