Missie en visie

Op KPO basisschool De Linde streven we ernaar dat elk kind zich maximaal ontwikkelt, op een manier die passend en haalbaar is. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig en gehoord voelen en dat zij uitgedaagd worden. We maken gebruik van de juiste, eigentijdse en landelijk verspreide methodieken en projecten en fungeren in combinatieklassen. Op De Linde stemmen wij het onderwijs af op het kind van de toekomst, waarbij veel waarde wordt gehecht aan de betrokkenheid van de ouders en verzorgers bij onze school.

Wij bieden een gezonde, veilige omgeving waarin het welbevinden centraal staat. Dit heeft als doel dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot zelfbewuste en positieve burgers. Wij stimuleren onze leerlingen om zich breed te ontwikkelen, zodat zij creatief zijn in denken en doen. Naast het aanbod van de basisvakken zijn we, door middel van thematisch onderwijs, gericht op het aanbod van geïntegreerd zaakvakonderwijs, ICT, cultuur en creativiteit. We verhogen de betrokkenheid en motivatie van onze leerlingen door ze mede-eigenaar te laten zijn van het leerproces en met de inzet van coöperatieve werkvormen en groepsdoorbrekend werken.

U ziet dat ook terug in onze vier pijlers:

Uitdagend

Wij creëren een inspirerende leeromgeving in onze combinatieklassen door
gebruik te maken van thematisch onderwijs en coöperatieve werkvormen, waarbij
zelfstandigheid, vrijheid, verantwoordelijkheid, samenwerken en een onderzoekende,
oplossingsgerichte leerhouding centraal staan.

Toekomstgericht

Wij stimuleren onze leerlingen om zich breed te ontwikkelen. Naast
aandacht voor de basisvakken werken we actief aan hun sociaal emotionele-,
creatieve-, culturele- en lichamelijke ontwikkeling.

Sociaal

Voor de sociaal emotionele ontwikkeling werken wij met de methode Kanjer,
daarmee creëren we rust, regelmaat en respect. Wij zijn een Kanjerschool, waarbij de
samenwerking met de omgeving een belangrijke rol heeft.

Ontwikkelingsgericht

We willen dat onze leerlingen passende resultaten behalen en
stellen ambitieuze doelen. Wij hebben de verschillende onderwijsbehoeften in beeld en
handelen daar ook naar. Wij gaan voor ieder kind voor het maximale resultaat.