Missie en visie

Op KPO basisschool De Linde vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot mensen die creatief zijn in denken en doen. Naast het aanbod van de basisvakken zijn we, door middel van thematisch onderwijs, specifiek gericht op het aanbod van ICT, cultuur, sport, wetenschap en techniek. We verhogen de betrokkenheid van onze leerlingen door ze mede eigenaar te laten zijn van het leerproces.

U ziet dat ook terug in onze vier pijlers:

Uitdagend

Wij creëren een inspirerende leeromgeving door gebruik te maken van de 21th Century Skills waarbij zelfstandigheid,
vrijheid, verantwoordelijkheid, samenwerken en een onderzoekende, oplossingsgerichte leerhouding centraal staan.

Toekomstgericht

Wij stimuleren onze leerlingen om zich breed te ontwikkelen. Naast aandacht voor de basisvakken werken we
actief aan hun sociaal emotionele-, creatieve-, culturele-, en lichamelijke ontwikkeling.

Sociaal

Wij zijn een Kanjerschool. In samenwerking met ouders en omgeving stellen wij de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen centraal.

Ontwikkelingsgericht

We willen dat onze leerlingen duidelijke resultaten behalen en zijn niet bang om ambitieuze doelen te stellen. We hebben de verschillende onderwijsbehoeften in beeld en handelen daar naar. Wij gaan per leerling voor het maximale resultaat.