Organisatie

Wij werken met zogenoemde jaargroepen. Dat wil zeggen dat kinderen van gelijke leeftijd in één klas zitten. Maar vanwege het leerlingenaantal en het daaraan toegekende aantal leerkrachten hebben we combinatiegroepen. Dit zijn groepen waar twee verschillende jaargroepen bij elkaar in één klaslokaal zitten. Elk jaar wordt bekeken welke groepen er samengevoegd kunnen worden tot zo’n combinatiegroep. Daarbij spelen naast het aantal kinderen en de leeftijd ook onderwijskundige argumenten een rol.

Indeling schooljaar 2021-2022

Groep  Leerkracht
Groep 1-2  juf Carmen
Groep 3-4  juf Nency
Groep 5-6  juf Gré
Groep 7  juf Lindi
Groep 8  juf Nienke