Kwaliteit

Wij willen datgene uit uw kind halen wat erin zit! Wij leggen de basis voor hun toekomst. Deze basis moet stevig zijn, zodat onze leerlingen verder kunnen in hun vervolgopleiding en hun uiteindelijke carrière. Om dit te bereiken, dragen wij zorg voor de kwaliteit van ons onderwijs. Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, zetten we structureel diverse middelen in.

Tevredenheidsonderzoeken

We houden regelmatig tevredenheidspeilingen onder leerlingen en ouders. Uit deze onderzoeken komen aandachtspunten naar voren, welke wij aangrijpen om verbeteringen aan te brengen in ons onderwijs. Het laatste tevredenheidsonderzoek is gehouden in 2018.

Leerresultaten

De leerresultaten van individuele leerlingen en van jaargroepen worden bepaald aan de hand van de landelijke Cito toetsen. Doordat leerkrachten inzicht hebben in de vorderingen van hun leerlingen kunnen zij hun onderwijs hier goed op afstemmen. Per vakgebied hebben wij onszelf doelen gesteld. Belangrijk daarbij is dat wij de doelen voor elk kind reëel en uitdagend willen houden en onze kinderen laten presteren naar vermogen.

Eindopbrengsten

Gemiddelde scores van de CITO eindtoets basisonderwijs:

  De Linde Landelijk Gemiddelde
2017-2018 541,0 534,9
2018-2019 537,1 537,1
2020-2021 532,7 534,5
2021-2022 536,1 534,8
2022-2023 535,6 534,9

In verband met de coronamaatregelen is er in het schooljaar 2019-2020 géén Cito eindtoets afgenomen. 

Vanaf het schooljaar 2023-2024 is de eindtoets van groep 8 de doorstroomtoets.

Uitstroomcijfers:

Jaarlijks leggen we vast naar welke schooltypes onze schoolverlaters gaan:

Schooltype Percentage 2020-2021  Percentage 2021-2022 Percentage 2022-2023
VWO 19% 16% 29%
HAVO/VWO 13% 37%

21%

MAVO/HAVO  31% 21%

36%

VMBO:TL 12% 5% 7%
VMBO:Basis/Kader 25% 21%

7%

Vastlegging

Door afspraken op schrift vast te leggen en te rapporteren aan belanghebbenden (Inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders) zorgen we ervoor dat we de gewenste kwaliteit niet alleen bereiken, maar ook vasthouden. Dit leidt onder andere tot een positieve beoordeling door de onderwijsinspectie.