Onderwijs

Onderwijs Op basisschool De Linde werken we met eigentijdse onderwijsmethoden die dekkend zijn voor de kerndoelen opgesteld door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). We vernieuwen ons leerstofaanbod continu, zodat het past bij de meest recente wetenschappelijke opvattingen. Zo sluiten we aan bij hoe onze leerlingen leren en houden we rekening met hun leerbehoeften.

Brede ontwikkeling

In de ochtend ligt onze focus op de primaire vakken, te weten lezen, taal en rekenen. Voor de brede vorming van onze leerlingen vinden wij de creatieve, sociaal-culturele en lichamelijke ontwikkeling echter minstens zo belangrijk. Dit geven wij in samenwerking met externe partners vorm, wanneer mogelijk in de middagen. We nemen deel aan een cultureel programma dat wordt aangeboden door Cultuur Compaan. Zo ook op muzikaal gebied en voorts regelmatig met initiatieven binnen het dorp Nispen. Op het gebied van sport werken wij samen met Stichting Sportservice Noord-Brabant (SSNB). Wij maken de verbinding met het thematisch onderwijs, waarin de ICT-vaardigheden en de zaakvakken zijn geïntegreerd.

Een veilige omgeving

Een kind heeft een veilige omgeving nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De Linde is een Kanjerschool. Dit houdt in dat we voor de sociaal-emotionele ontwikkeling werken met de methode Kanjer. Daarmee creëren we rust, regelmaat en wederzijds respect.