Onderwijs

Ieder kind heeft een eigen talent. Het gaat erom dit talent om de juiste manier aan te spreken. Op De Linde streven we ernaar dat elk kind zich maximaal ontwikkelt, op de manier die bij hem of haar past. We maken gebruik van de juiste, eigentijdse en landelijk verspreide methodieken en projecten.

Brede ontwikkeling

Kennis van taal en rekenen is in de huidige maatschappij niet voldoende; wij stimuleren onze leerlingen dan ook om zich breed te ontwikkelen. We besteden niet alleen veel aandacht aan hun vaardigheden op verstandelijk en emotioneel gebied, maar gaan ook actief aan de slag met hun creatieve, culturele en lichamelijke ontwikkeling.

Een veilige omgeving

Een kind heeft een veilige omgeving nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.  De Linde is een Kanjerschool. Dit houdt in dat we voor de sociaal-emotionele ontwikkeling werken met de methode Kanjer. Daarmee creëren we rust, regelmaat en respect. 

Meer informaite vindt u in ons Omgangsprotocol.