Zorg

Op De Linde vinden we het belangrijk dat kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien. Ze moeten met plezier naar school gaan zodat ze zoveel mogelijk leren. Wij gaan er vanuit dat kinderen onderling verschillen in aanleg, interesse en werktempo. In ons onderwijs houden wij dan ook rekening met de talenten en de onderwijsbehoeften van elk kind.

Onze vijf zorgniveaus

De leerkracht volgt alle leerlingen actief in hun ontwikkeling. Zo krijgen wij in een vroeg stadium een goed beeld van de individuele onderwijsbehoeften en kunnen wij daar actief op inspelen. Op onze school bieden wij vijf zorgniveaus:

1

De leerkracht signaleert en biedt extra zorg in de groep.

2

De leerkracht vraagt hulp / advies aan collega's en gaat in overleg met de ouders.

3

De leerkracht gaat in overleg met de intern begeleider (eventueel inbreng zorgteam, observaties uitvoeren).

4

a. Inzet gespecialiseerde leerkrachten vanuit de school.

b. Inzet externe deskundigen (inbreng consultatie, aanmelden schoolmaatschappelijk werk, aanmelden Zorg Advies Team)

5

Soms zijn we niet in staat om een leerling verder te helpen. In dit geval wordt de leerling, in overleg met de ouders, aangemeld en mogelijk geplaatst op een speciale school voor basisonderwijs.